ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage contact" — Słownik kolokacji angielskich

encourage contact kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj kontakt
  1. encourage czasownik + contact rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He wants to encourage contact with all of reality including the discards of life such as garbage.

powered by  eTutor logo