ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"way to encourage" — Słownik kolokacji angielskich

way to encourage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sposób by zachęcać
  1. encourage czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    One way to encourage cooperation is to offer the child a choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo