ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj wprowadzenie
  1. encourage czasownik + implementation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Encourage the development and implementation of comprehensive strategies to reduce and prevent crime and violence.

powered by  eTutor logo