ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage aggression" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj agresję
  1. encourage czasownik + aggression rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Close confinement encourages aggression and distorts instinctive behaviour patterns.

powered by  eTutor logo