ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage agencies" — Słownik kolokacji angielskich

encourage agencies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działaj pobudzająco na agencje
  1. encourage czasownik + agency rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Further delays will only encourage other agencies to start meddling with the commission's business.

powered by  eTutor logo