ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage recruitment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj rekrutację
  1. encourage czasownik + recruitment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His most famous poster was created in 1917 to encourage recruitment in the United States Army during World War I.

powered by  eTutor logo