ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage interaction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj interakcję
  1. encourage czasownik + interaction rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "So there will be a small number of walls to encourage interaction."

powered by  eTutor logo