PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"encourage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encourage czasownik

encourage + rzeczownik
Kolokacji: 340
encourage people • encourage students • encourage investment • encourage participation • encourage growth • encourage members • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
(5) growth, habit, relaxation
Kolokacji: 3
(8) spam, passenger, commuter
Kolokacji: 3
2. encourage creativity = zachęcaj inwencję twórczą encourage creativity
4. encourage literacy = zachęcaj umiejętność czytania i pisania encourage literacy
5. encourage institutions = działaj pobudzająco na instytucje encourage institutions
6. encourage design = zachęcaj projekt encourage design
7. encourage imagination = zachęcaj wyobraźnię encourage imagination
  • The idea, he said, is to encourage "sensitivity, imagination and intelligence - in their bodies."
  • The ability for our children to play is important because it can develop language and encourage imagination.
  • She had a French grandmother who encouraged her intellectual growth and literary imagination.
  • Organizers encourage creativity and imagination, whether the participants go fully nude or not.
  • Do encourage creative thinking and imagination, and look for these qualities when recruiting.
  • I thought teaching was meant to lead to clarity and understanding and encourage self-expression and imagination.
  • - An interactive show that encourages audience participation and imagination.
  • Blocks are a benefit for the children because they encourage interaction and imagination.
  • The activity encourages close observation and active imagination.
  • The program is improved by songs, poems, and storytelling, which encourage children's creativity and imagination.
(27) education, training, breeding
Kolokacji: 3
(31) son, girl, daughter
Kolokacji: 3
(32) investor, lender
Kolokacji: 2
(34) saving, standard
Kolokacji: 2
(39) visitor, visit
Kolokacji: 2
(41) reform, redevelopment
Kolokacji: 2
(42) teacher, manager, peasant
Kolokacji: 3
(44) spending, sales
Kolokacji: 2
(46) efficiency, coordination
Kolokacji: 2
(48) entrepreneurship, volunteerism
Kolokacji: 2
(49) owner, homeowner, retention
Kolokacji: 3
(50) responsibility, accountability
Kolokacji: 2
(53) democracy, sector, minority
Kolokacji: 3
(54) partnership, policy, bonding
Kolokacji: 3
(57) officer, official, stewardship
Kolokacji: 3
(61) openness, transparency
Kolokacji: 2
(62) lending, disclosure
Kolokacji: 2
(63) corporation, firm
Kolokacji: 2
(64) tenant, landlord, landowner
Kolokacji: 3
(66) Muslim, Catholic, Christian
Kolokacji: 3
czasownik + encourage
Kolokacji: 18
designed to encourage • intended to encourage • try to encourage • want to encourage • used to encourage • ...
encourage + przyimek
Kolokacji: 29
encouraged by • encourage among • encourage through • encourage at • encourage in • ...
encourage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
strongly encourage • actively encourage • actually encourage • further encourage • greatly encouraged • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.