PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"encourage design" — Słownik kolokacji angielskich

encourage design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj projekt
  1. encourage czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This approach will guide development to the best locations, encourage greener design and enable development to enhance natural networks.