PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"encourage imagination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj wyobraźnię
  1. encourage czasownik + imagination rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The idea, he said, is to encourage "sensitivity, imagination and intelligence - in their bodies."