PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"encourage literacy" — Słownik kolokacji angielskich

encourage literacy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj umiejętność czytania i pisania
  1. encourage czasownik + literacy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It also helps grab a blind child's interest in the same way that a picture book encourages literacy for a sighted child.