PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage innovations" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage innovation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj innowacje
  1. encourage czasownik + innovation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This would still give the agency a chance to encourage innovation at an early stage.