PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage innovation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj innowację
  1. encourage czasownik + innovation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This would still give the agency a chance to encourage innovation at an early stage.