PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"encourage the creation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj tworzenie
  1. encourage czasownik + creation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This was to encourage the creation of quick Partisan (military).