PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage institutions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działaj pobudzająco na instytucje
  1. encourage czasownik + institution rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His influence was used to procure the first act of parliament passed to encourage such institutions.