Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"institution" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

institution rzeczownik

rzeczownik + institution
Kolokacji: 74
Smithsonian Institution • education institution • research institution • savings institution • arts institution • Hoover Institution • ...
institution + rzeczownik
Kolokacji: 4
Smithsonian Institution Press • institution building • institution builder • Royal Institution Christmas Lecture
institution + czasownik
Kolokacji: 132
institution offers • institution provides • institution includes • institution uses • institution makes • institution holds • institution serves • ...
czasownik + institution
Kolokacji: 102
create institutions • include institutions • build institutions • transfer to one's institutions • support institutions • attend institutions • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
2. include institutions = obejmuj instytucje include institutions
6. attend institutions = chodź do instytucji attend institutions
7. institution known = instytucja znany institution known
9. take at education institutions = weź przy placówkach wychowawczych take at education institutions
10. give to institutions = udziel instytucjom give to institutions
13. provide to institutions = dostarcz do instytucji provide to institutions
14. institution called = instytucja wezwała institution called
15. institution dedicated = instytucja poświęciła institution dedicated
16. allow institutions = pozwól instytucjom allow institutions
17. represent institutions = reprezentuj instytucje represent institutions
18. develop institutions = rozwiń instytucje develop institutions
20. institution run = bieg instytucji institution run
21. institution based = instytucja oparła institution based
22. establish as an institution = zyskaj reputację instytucji establish as an institution
przymiotnik + institution
Kolokacji: 337
financial institution • educational institution • cultural institution • public institution • private institution • academic institution • ...
przyimek + institution
Kolokacji: 21
among institutions • within institutions • between institutions • of institutions • by institutions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.