"include institutions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj instytucje
  1. include czasownik + institution rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "The industries that need to be concerned will include media companies, retailers and financial institutions."