PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"encourage creativity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj inwencję twórczą
  1. encourage czasownik + creativity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That to me was the way to encourage creativity in language.