PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encourage czasownik

encourage + rzeczownik
Kolokacji: 340
encourage people • encourage students • encourage investment • encourage participation • encourage growth • encourage members • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
(5) growth, habit, relaxation
Kolokacji: 3
(8) spam, passenger, commuter
Kolokacji: 3
2. encourage creativity = zachęcaj inwencję twórczą encourage creativity
  • That to me was the way to encourage creativity in language.
  • But that same insulation from stock market pressures could also be used to encourage and protect creativity.
  • Art classes are designed to encourage creativity and develop artistic ability.
  • Clearly we need a system that encourages creativity at the school level.
  • Their new clients encourage creativity and pay on time.
  • As a teacher of literature, he seems to believe that his ultimate goal is to encourage creativity.
  • The avatarless look was intended to encourage creativity with the series.
  • To encourage creativity and acknowledge the value of original thought.
  • There should be much more of an opportunity to study the arts at a young age as it encourages creativity and individuality.
  • Besides, it is up to them to encourage artistic creativity.
4. encourage literacy = zachęcaj umiejętność czytania i pisania encourage literacy
5. encourage institutions = działaj pobudzająco na instytucje encourage institutions
6. encourage design = zachęcaj projekt encourage design
7. encourage imagination = zachęcaj wyobraźnię encourage imagination
(27) education, training, breeding
Kolokacji: 3
(31) son, girl, daughter
Kolokacji: 3
(32) investor, lender
Kolokacji: 2
(34) saving, standard
Kolokacji: 2
(39) visitor, visit
Kolokacji: 2
(41) reform, redevelopment
Kolokacji: 2
(42) teacher, manager, peasant
Kolokacji: 3
(44) spending, sales
Kolokacji: 2
(46) efficiency, coordination
Kolokacji: 2
(48) entrepreneurship, volunteerism
Kolokacji: 2
(49) owner, homeowner, retention
Kolokacji: 3
(50) responsibility, accountability
Kolokacji: 2
(53) democracy, sector, minority
Kolokacji: 3
(54) partnership, policy, bonding
Kolokacji: 3
(57) officer, official, stewardship
Kolokacji: 3
(61) openness, transparency
Kolokacji: 2
(62) lending, disclosure
Kolokacji: 2
(63) corporation, firm
Kolokacji: 2
(64) tenant, landlord, landowner
Kolokacji: 3
(66) Muslim, Catholic, Christian
Kolokacji: 3
czasownik + encourage
Kolokacji: 18
designed to encourage • intended to encourage • try to encourage • want to encourage • used to encourage • ...
encourage + przyimek
Kolokacji: 29
encouraged by • encourage among • encourage through • encourage at • encourage in • ...
encourage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
strongly encourage • actively encourage • actually encourage • further encourage • greatly encouraged • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.