ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"draw" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

draw czasownik

draw + rzeczownik
Kolokacji: 351
draw attention • draw conclusions • draw crowds • draw criticism • draw inspiration • draw blood • draw comparisons • draw parallels • ...
czasownik + draw
Kolokacji: 37
begin drawing • start drawing • try to draw • continue to draw • expected to draw • begin to draw • seem to draw • want to draw • ...
draw + przyimek
Kolokacji: 76
draw from • draw up • draw on • drawn into • draw out • draw down • draw upon • draw back • draw off • draw near • ...
draw + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 186
draw closer • draw together • draw heavily • draw forth • slowly draw • draw aside • immediately draw • quickly draw • draw away • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
2. drawn largely = narysowany w dużej mierze drawn largely
5. once draw = kiedyś narysuj once draw
9. later draw = później narysuj later draw
10. long drawn = długo narysowany long drawn
12. crudely drawn = prosto narysowany crudely drawn
13. naturally drawn = naturalnie narysowany naturally drawn
14. newly drawn = nowo narysowany newly drawn
17. somehow drawn = jakoś narysowany somehow drawn
19. routinely draw = rutynowo narysuj routinely draw
20. annually draw = rocznie narysuj annually draw
21. draw twice = narysuj dwa razy draw twice
22. drawn earlier = narysowany wcześniej drawn earlier
25. strangely drawn = dziwnie narysowany strangely drawn
26. abruptly draw = nagle narysuj abruptly draw
27. draw thoughtfully = narysuj zapobiegliwie draw thoughtfully
28. boldly drawn = śmiało narysowany boldly drawn
29. subtly drawn = subtelnie narysowany subtly drawn
30. draw sharp = rysować ostry draw sharp
31. historically drawn = historycznie narysowany historically drawn
32. cleverly draw = inteligentnie narysuj cleverly draw
33. draw obsessively = narysuj obsesyjnie draw obsessively
34. lovingly drawn = z miłością narysowany lovingly drawn
35. clumsily draw = niezdarnie narysuj clumsily draw
36. draw inwards = losowanie do wewnątrz draw inwards
37. patiently draw = cierpliwie rysować patiently draw
38. drawn hypnotically = narysowany hipnotycznie drawn hypnotically
(4) forth, away
Kolokacji: 2
(6) aside, apart
Kolokacji: 2
(9) near, nigh
Kolokacji: 2
(11) tightly, taut
Kolokacji: 2
(13) deeply, deep
Kolokacji: 2
(14) finally, eventually
Kolokacji: 2
(16) simply, merely, starkly
Kolokacji: 3
(17) finely, exquisitely
Kolokacji: 2
(18) regularly, steadily
Kolokacji: 2
(19) particularly, especially
Kolokacji: 2
(21) inexorably, badly, poorly
Kolokacji: 3
(22) randomly, arbitrarily
Kolokacji: 2
(25) hastily, hurriedly
Kolokacji: 2
(26) beautifully, magnetically
Kolokacji: 2
(27) extensively, liberally, large
Kolokacji: 3
(29) forward, ahead
Kolokacji: 2
(30) upward, downward
Kolokacji: 2
(32) fully, richly
Kolokacji: 2
(33) repeatedly, continually
Kolokacji: 2
(34) exclusively, solely
Kolokacji: 2
(36) hardly, barely, scarcely
Kolokacji: 3
(37) blank, silently, briefly
Kolokacji: 3
(39) normally, commonly
Kolokacji: 2
(40) quietly, low
Kolokacji: 2
(41) deftly, skillfully, expertly
Kolokacji: 3
(42) hard, firmly
Kolokacji: 2
(44) properly, rightly
Kolokacji: 2
(45) unconsciously, consciously
Kolokacji: 2
(46) necessarily, ineluctably
Kolokacji: 2
(47) inexplicably, mysteriously
Kolokacji: 2
(48) backwards, backward
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.