"draw largely" — Słownik kolokacji angielskich

draw largely kolokacja
Popularniejsza odmiana: drawn largely
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narysuj w dużej mierze
  1. draw czasownik + largely przysłówek
    Luźna kolokacja

    The Government's knowledge, he said, was drawn largely from the computer companies.

powered by  eTutor logo