"draw" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

draw czasownik

draw + rzeczownik
Kolokacji: 351
draw attention • draw conclusions • draw crowds • draw criticism • draw inspiration • draw blood • draw comparisons • draw parallels • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(5) inspiration, breath, gasp
Kolokacji: 3
(9) thousands, hundreds
Kolokacji: 2
(15) water, fluid, oxygen
Kolokacji: 3
(22) eye, suspicion, skepticism
Kolokacji: 3
(23) hand, fist, deal
Kolokacji: 4
(24) pistol, revolver
Kolokacji: 2
(28) character, caricature, part
Kolokacji: 3
(29) inference, implication
Kolokacji: 2
(33) name, celebrity, local
Kolokacji: 3
(39) distinction, others, contrast
Kolokacji: 3
(44) boundary, lip, mouth, tooth
Kolokacji: 5
(45) response, reaction, tear, yawn
Kolokacji: 4
(46) spectator, onlooker, shadow
Kolokacji: 3
(49) money, thing, cash
Kolokacji: 3
(50) leg, Sting, mark
Kolokacji: 4
(52) district, regulation
Kolokacji: 2
(54) glance, stare
Kolokacji: 2
(56) controversy, word
Kolokacji: 2
(57) millions, dozens, score
Kolokacji: 3
(58) material, paper, straw, tile
Kolokacji: 4
(60) carriage, wagon, cart, diner
Kolokacji: 4
(62) phaser, time, flower
Kolokacji: 3
(64) symbol, wage, accolade
Kolokacji: 3
(65) brow, hair, eyebrow
Kolokacji: 3
(66) team, double-team, Israel
Kolokacji: 3
(67) resident, tenant, American
Kolokacji: 3
(69) penalty, fines
Kolokacji: 2
2. draw fines = grzywny losowania draw fines
(70) recruit, entry, newcomer
Kolokacji: 3
(71) moisture, blaster
Kolokacji: 2
(72) tool, pencil, pen
Kolokacji: 3
(73) storyboard
Kolokacji: 1
czasownik + draw
Kolokacji: 37
begin drawing • start drawing • try to draw • continue to draw • expected to draw • begin to draw • seem to draw • want to draw • ...
draw + przyimek
Kolokacji: 76
draw from • draw up • draw on • drawn into • draw out • draw down • draw upon • draw back • draw off • draw near • ...
draw + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 186
draw closer • draw together • draw heavily • draw forth • slowly draw • draw aside • immediately draw • quickly draw • draw away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.