ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"draw" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

draw czasownik

draw + rzeczownik
Kolokacji: 351
draw attention • draw conclusions • draw crowds • draw criticism • draw inspiration • draw blood • draw comparisons • draw parallels • ...
czasownik + draw
Kolokacji: 37
begin drawing • start drawing • try to draw • continue to draw • expected to draw • begin to draw • seem to draw • want to draw • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
3. continue to draw = kontynuuj narysowanie continue to draw
4. begin to draw = zacznij rysować begin to draw
6. go to draw = idź do rysować go to draw
7. start to draw = zacznij rysować start to draw
8. avoid drawing = uniknij rysowania avoid drawing
9. manage to draw = daj sobie radę z narysowaniem manage to draw
10. keep drawing = kontynuuj rysowanie keep drawing
11. fail to draw = nie potraf narysować fail to draw
12. continue drawing = kontynuuj rysowanie continue drawing
13. enable to draw = umożliw narysowanie enable to draw
14. stop drawing = przestań rysować stop drawing
15. finish drawing = koniec rysunek finish drawing
(4) seem
Kolokacji: 2
(5) want, hope, enjoy, like
Kolokacji: 4
(6) help, tend
Kolokacji: 2
(7) study, teach
Kolokacji: 2
draw + przyimek
Kolokacji: 76
draw from • draw up • draw on • drawn into • draw out • draw down • draw upon • draw back • draw off • draw near • ...
draw + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 186
draw closer • draw together • draw heavily • draw forth • slowly draw • draw aside • immediately draw • quickly draw • draw away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.