"draw down" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "draw down" po angielsku — Słownik polsko-angielski

draw down

phrasal verb
  1. pobierać środki w ramach kredytu, czerpać z zasobów finansowych

"draw down" — Słownik kolokacji angielskich

draw down kolokacja
  1. draw czasownik + down particle = pobierać środki w ramach kredytu, czerpać z zasobów finansowych
    Bardzo silna kolokacja

    I sat on the bed and he drew me down toward him.

    Podobne kolokacje: