ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"draw" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

draw czasownik

draw + rzeczownik
Kolokacji: 351
draw attention • draw conclusions • draw crowds • draw criticism • draw inspiration • draw blood • draw comparisons • draw parallels • ...
czasownik + draw
Kolokacji: 37
begin drawing • start drawing • try to draw • continue to draw • expected to draw • begin to draw • seem to draw • want to draw • ...
draw + przyimek
Kolokacji: 76
draw from • draw up • draw on • drawn into • draw out • draw down • draw upon • draw back • draw off • draw near • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
1. draw up before = zatrzymaj się wcześniej draw up before
2. draw above = narysuj wyżej draw above
3. draw that = narysuj to draw that
4. draw across from = wyciągnij wszerz draw across from
5. draw up from = wyciągnij w górę draw up from
6. draw out from = wyciągnij na zewnątrz draw out from
7. draw up beside = zatrzymywać się obok draw up beside
8. draw due to = rysować z powodu draw due to
9. draw below = narysuj poniżej draw below
10. draw past = losowanie przeszłość draw past
11. drawn up into = pociągnięty w górę drawn up into
12. drawn because = narysowany ponieważ drawn because
13. drawn up under = sporządzony poniżej drawn up under
14. draw together with = rysować razem z draw together with
15. draw down beside = opuszczać obok draw down beside
16. drawn regarding = narysowany w związku z drawn regarding
draw + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 186
draw closer • draw together • draw heavily • draw forth • slowly draw • draw aside • immediately draw • quickly draw • draw away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.