ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"draw" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

draw czasownik

draw + rzeczownik
Kolokacji: 351
draw attention • draw conclusions • draw crowds • draw criticism • draw inspiration • draw blood • draw comparisons • draw parallels • ...
czasownik + draw
Kolokacji: 37
begin drawing • start drawing • try to draw • continue to draw • expected to draw • begin to draw • seem to draw • want to draw • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
3. try to draw = spróbuj narysować try to draw
4. continue to draw = kontynuuj narysowanie continue to draw
5. begin to draw = zacznij rysować begin to draw
6. expected to draw = spodziewać się, że narysować expected to draw
7. seem to draw = wydawaj się narysować seem to draw
8. want to draw = chciej narysować want to draw
9. use to draw = użyj by narysować use to draw
10. allow to draw = pozwól narysować allow to draw
11. go to draw = idź do rysować go to draw
12. help draw = pomoc losowanie help draw
13. need to draw = potrzebuj narysować need to draw
14. hope to draw = miej nadzieję narysować hope to draw
draw + przyimek
Kolokacji: 76
draw from • draw up • draw on • drawn into • draw out • draw down • draw upon • draw back • draw off • draw near • ...
draw + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 186
draw closer • draw together • draw heavily • draw forth • slowly draw • draw aside • immediately draw • quickly draw • draw away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.