ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"draw one's conclusions" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "draw one's conclusions" po angielsku

czasownik
  1. wyciągać wnioski
    to make conclusions, to summarise the most important information

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"draw one's conclusions" — Słownik kolokacji angielskich

draw one's conclusions kolokacja
Popularniejsza odmiana: draw conclusions
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rysować czyjś zakończenia
  1. draw czasownik + conclusion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She seemed to be drawing the same conclusion about him.

powered by  eTutor logo