ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"draw sharply" — Słownik kolokacji angielskich

draw sharply kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narysuj ostro
  1. draw czasownik + sharply przysłówek
    Silna kolokacja

    Something moved by her face, and she drew back sharply.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo