PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"diplomatic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomatic przymiotnik

diplomatic + rzeczownik
Kolokacji: 260
diplomatic relation • diplomatic mission • diplomatic effort • diplomatic tie • diplomatic corps • diplomatic immunity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
(7) pressure, push
Kolokacji: 2
1. diplomatic solution = dyplomatyczne rozwiązanie diplomatic solution
  • He did not see any diplomatic solution for the Federation.
  • "We really want a diplomatic solution," a senior American official said today.
  • Brown says everybody was trying to get a diplomatic solution.
  • A military campaign is one alternative to a diplomatic solution.
  • "They've said 1,001 times they are for a political, diplomatic solution."
  • "From the very beginning we were for a diplomatic solution to the crisis."
  • We needed time to think of a diplomatic solution to our position.
  • But without a diplomatic solution, they say, the military advance must continue.
  • I very much hope that a diplomatic solution can be found here.
  • I hope that a diplomatic solution can be found to it.
2. diplomatic settlement = porozumienie dyplomatyczne diplomatic settlement
4. diplomatic term = taktowny termin diplomatic term
5. diplomatic response = taktowna odpowiedź diplomatic response
6. diplomatic message = taktowna wiadomość diplomatic message
7. diplomatic answer = dyplomatyczna odpowiedź diplomatic answer
8. diplomatic assurance = gwarancja dyplomatyczna diplomatic assurance
9. diplomatic reply = taktowna odpowiedź diplomatic reply
(11) career, progress
Kolokacji: 2
(12) skill, reason
Kolokacji: 2
(17) history, historian
Kolokacji: 2
(20) mean, norm
Kolokacji: 2
(21) isolation, analyst
Kolokacji: 2
(28) pouch, plate, bag
Kolokacji: 3
(31) presence, front
Kolokacji: 2
(32) move, gesture, stance
Kolokacji: 3
(38) breakthrough, observer
Kolokacji: 2
(40) protocol, etiquette
Kolokacji: 2
(45) nicety, objective
Kolokacji: 2
(46) gift, talent
Kolokacji: 2
(48) tool, friction
Kolokacji: 2
(49) courier, journey
Kolokacji: 2
(50) posting, agenda
Kolokacji: 2
(52) embarrassment, disaster
Kolokacji: 2
(53) alliance, treaty
Kolokacji: 2
(54) courtesy, formality
Kolokacji: 2
(56) blunder, gaffe
Kolokacji: 2
(57) finesse, tact
Kolokacji: 2
(58) premise, insult
Kolokacji: 2
(59) secret, quandary, reporting
Kolokacji: 3
(60) vehicle, paper
Kolokacji: 2
(61) smile, aspect
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.