"diplomatic settlement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porozumienie dyplomatyczne
  1. diplomatic przymiotnik + settlement rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That resolution is at the heart of a proposed diplomatic settlement of the conflict.

powered by  eTutor logo