PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic settlement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porozumienie dyplomatyczne
  1. diplomatic przymiotnik + settlement rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That resolution is at the heart of a proposed diplomatic settlement of the conflict.