ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic resolution" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna uchwała
  1. diplomatic przymiotnik + resolution rzeczownik
    Luźna kolokacja

    China is seen as a cautious, rather judicious Council member that supports most diplomatic resolutions to military conflicts.

powered by  eTutor logo