"peaceful resolution" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spokojna uchwała
  1. peaceful przymiotnik + resolution rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We wish to come to a peaceful and safe resolution with you."