PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"diplomatic message" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic message kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna wiadomość
  1. diplomatic przymiotnik + message rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Japanese used a cipher machine to encode their diplomatic messages.