"message" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

message rzeczownik

rzeczownik + message
Kolokacji: 70
text message • telephone message • phone message • error message • Union Message • E-mail message • radio message • ...
message + rzeczownik
Kolokacji: 31
message board • British Airways message error • message error • message service • message light • ...
message + czasownik
Kolokacji: 106
message appears • message comes • message leaves • message gets • message says • message goes • message reaches • ...
czasownik + message
Kolokacji: 91
transmit messages • return messages • get out one's message • exchange messages • include messages • send with a message • ...
przymiotnik + message
Kolokacji: 322
clear message • strong message • wrong message • urgent message • secret message • mixed message • simple message • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
1. clear message = jasna wiadomość clear message
2. strong message = istotne przesłanie strong message
3. wrong message = zła wiadomość wrong message
5. secret message = tajemna wiadomość secret message
6. mixed message = zróżnicowana wiadomość mixed message
7. simple message = prosta wiadomość simple message
8. positive message = pozytywna wiadomość positive message
9. powerful message = mocna wiadomość powerful message
11. political message = polityczna wiadomość political message
13. personal message = osobista wiadomość personal message
14. short message = krótka wiadomość short message
15. different message = inna wiadomość different message
16. electronic message = elektroniczna wiadomość electronic message
17. new message = nowa wiadomość new message
18. incoming message = wiadomość przychodząca incoming message
19. private message = prywatna wiadomość private message
20. hidden message = ukryta wiadomość, ukryty przekaz hidden message
21. cryptic message = tajna wiadomość cryptic message
22. brief message = krótka wiadomość brief message
23. final message = końcowa wiadomość final message
24. similar message = podobna wiadomość similar message
25. subliminal message = przekaz podprogowy, wiadomość rejestrowana przez podświadomość subliminal message
26. special message = specjalna wiadomość special message
27. main message = główna wiadomość main message
28. original message = wiadomość oryginalna original message
29. social message = towarzyska wiadomość social message
30. real message = rzeczywista wiadomość real message
31. public message = publiczna wiadomość public message
32. basic message = podstawowa wiadomość basic message
33. right message = właściwa wiadomość right message
34. religious message = religijna wiadomość religious message
35. encrypted message = wiadomość szyfrowana encrypted message
36. single message = jedna wiadomość single message
37. central message = główna wiadomość central message
38. subtle message = subtelna wiadomość subtle message
39. implicit message = ukryta wiadomość, ukryty przekaz implicit message
40. moral message = moralna wiadomość moral message
41. commercial message = handlowa wiadomość commercial message
42. direct message = wiadomość bezpośrednia, wiadomość prywatna direct message
43. long message = długa wiadomość long message
44. recorded message = nagrana wiadomość recorded message
45. specific message = dokładna wiadomość specific message
46. overall message = ogólna wiadomość overall message
47. congratulatory message = gratulacyjna wiadomość congratulatory message
48. negative message = ujemna wiadomość negative message
przyimek + message
Kolokacji: 19
of messages • through messages • by messages • to messages • for messages • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.