"wrong message" — Słownik kolokacji angielskich

wrong message kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zła wiadomość
  1. wrong przymiotnik + message rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    No, the wrong message has been brought to them by the real people.