"urgent message" — Słownik kolokacji angielskich

urgent message kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilna wiadomość
  1. urgent przymiotnik + message rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A third told of a little old man who had come to the king with an urgent message.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo