PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic reply" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic reply kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna odpowiedź
  1. diplomatic przymiotnik + reply rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, in their diplomatic reply to the Chinese, India denied that any incident had taken place.