"diplomatic reply" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic reply kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna odpowiedź
  1. diplomatic przymiotnik + reply rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, in their diplomatic reply to the Chinese, India denied that any incident had taken place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo