ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna odpowiedź
  1. diplomatic przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mr. Bush has wisely tried to organize a tough diplomatic response.

powered by  eTutor logo