PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"diplomatic answer" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic answer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczna odpowiedź
  1. diplomatic przymiotnik + answer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was a diplomatic answer from an influential man in a delicate spot.