PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"diplomatic term" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic term kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny termin
  1. diplomatic przymiotnik + term rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Each side, at least in public, talks only in the most diplomatic terms about the other.