PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"diplomatic assurance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwarancja dyplomatyczna
  1. diplomatic przymiotnik + assurance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They had only diplomatic assurances when, one by one, nations said the virus was gone.