Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. war chest = fundusze na wojnę war chest
4. barrel chest = beczkowata klatka piersiowa (okrągła, szeroka, odstająca) barrel chest
  • A short man with very broad shoulders and a barrel chest came into the room.
  • His barrel chest rose and fell in a heavy sigh.
  • It has been cited as evidence for the incidence of barrel chest.
  • He was black, maybe in his thirties, with big arms and a barrel chest.
  • The man before him was big, well over six feet tall with a barrel chest and thick, muscular arms.
  • He was a short man with a barrel chest and legs like a bird.
  • He is five feet six, with a barrel chest and a pigeon-toed walk.
  • The dark beard, the barrel chest, the arms thick and strong.
  • This week, he was at the gym making his barrel chest even broader.
  • He twisted around and charged straight at the barrel chest.
5. medicine chest = apteczka (półka na lekarstwa, np. w łazience) medicine chest
6. ice chest = lód klatka piersiowa ice chest
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.