Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"bad" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bad przymiotnik

bad + rzeczownik
Kolokacji: 684
bad thing • bad news • bad weather • bad guy • bad luck • bad idea • bad dream • bad shape • bad taste • bad habit • bad boy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. bad news = złe wieści bad news
4. bad guy = negatywny bohater, czarny charakter bad guy
6. bad idea = zły pomysł bad idea
7. bad case = ciężki przypadek bad case
9. bad shape = kiepski kształt bad shape
12. bad boy = osoba lekceważąca normy społeczne i konwenanse bad boy
13. bad feeling = wrogość, rozgoryczenie bad feeling
14. bad fear = zły strach bad fear
15. bad situation = zła sytuacja bad situation
17. bad loan = zła pożyczka bad loan
18. bad enemy = zły wróg bad enemy
19. bad disaster = zła katastrofa bad disaster
22. bad one = zły bad one
25. bad start = zły początek bad start
27. bad mood = zły humor bad mood
28. bad sign = zły znak bad sign
29. bad memory = słaba pamięć bad memory
30. bad manner = kiepski sposób bad manner
31. bad debt = dług nieściągalny, wierzytelność nieściągalna (np. z powodu bankructwa dłużnika) bad debt
32. bad example = zły przykład bad example
34. bad mistake = poważny błąd bad mistake
35. bad temper = złość, wzburzenie, zdenerwowanie bad temper
36. bad joke = kiepski żart bad joke
38. bad deal = zła umowa bad deal
39. bad omen = zły omen bad omen
40. bad review = zły przegląd bad review
42. bad breath = nieświeży oddech bad breath
43. bad offender = zły przestępca bad offender
44. bad stuff = złe coś bad stuff
45. bad judgment = złe orzeczenie bad judgment
46. bad storm = zła burza bad storm
47. bad shot = zły strzelec bad shot
48. bad timing = fatalne wyczucie czasu bad timing
49. bad actor = haker, będący obecnym lub byłym pracownikiem, dokonujący ataku bad actor
50. bad attitude = złe nastawienie bad attitude
51. bad apple = zakała, czarna owca (jakiejś grupy) bad apple
52. bad rap = zła reputacja bad rap
53. bad day = zły dzień bad day
54. bad part = zła część bad part
55. bad record = zły zapis bad record
56. bad condition = zły stan (np. zdrowia) bad condition
57. bad blood = waśń, złe stosunki międzyludzkie, wrogość (w relacji), uraza (do drugiej osoby w związku) bad blood
58. bad experience = złe doświadczenie bad experience
59. bad press = zła presja bad press
60. bad girl = zła dziewczyna bad girl
61. bad accident = poważny wypadek bad accident
62. bad defeat = zła porażka bad defeat
63. bad place = niedobre miejsce bad place
64. bad name = zła reputacja bad name
65. bad moment = niedobry moment bad moment
66. bad effect = zły skutek bad effect
67. bad form = zachowanie odbiegające od powszechnie obowiązującej normy bad form
68. bad word = wulgarne słowo bad word
69. bad person = zła osoba bad person
70. bad time = zły moment bad time
71. bad team = zły zespół bad team
72. bad kind = kiepski rodzaj bad kind
73. bad performance = kiepskie wykonanie bad performance
74. bad job = przykrość bad job
75. bad crisis = zły kryzys bad crisis
76. bad policy = zła polityka bad policy
77. bad sort = gnojek, drań bad sort
78. bad trouble = złe kłopoty bad trouble
79. bad season = zła pora roku bad season
80. bad game = zła gra bad game
81. bad result = zły wynik bad result
82. bad night = nieudana noc bad night
83. bad problem = zły problem bad problem
84. bad loss = kiepska strata bad loss
85. bad food = kiepskie jedzenie bad food
86. bad side = zła strona bad side
  • No one wanted to get on their bad side, for the most part.
  • These guys make it look easy, but I see the bad side.
  • It's going to be hard but we are not a bad side.
  • It is not just simply a little on the bad side.
  • But then I was good at seeing the bad side in everything.
  • "All of us got on her bad side at one time or another."
  • I just can't believe she'd turn to the bad side like that.
  • There are both good and bad sides to the change, he said.
  • The movement made the pain in his side much worse.
  • But the bad side seems to have the upper hand.
87. bad position = zła pozycja bad position
88. bad way = zła droga bad way
89. bad year = zły rok bad year
90. bad man = zły człowiek bad man
91. bad light = słabe światło bad light
92. bad business = kiepski interes bad business
93. bad advice = zła rada bad advice
94. bad people = źli ludzie bad people
95. bad health = słabe zdrowie bad health
96. bad film = zły film bad film
97. bad investment = zła inwestycja bad investment
98. bad state = zły stan bad state
99. bad week = zły tydzień bad week
100. bad cholesterol = zły cholersterol bad cholesterol
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 131
czasownik + bad
Kolokacji: 42
feel bad • grow worse • smell bad • get worse • sound bad • look bad • hurt bad • go bad • make worse • fare worse • turn bad • ...
przysłówek + bad
Kolokacji: 66
far worse • pretty bad • particularly bad • extremely bad • progressively worse • ...
bad + przyimek
Kolokacji: 22
bad about • bad for • bad after • bad of • bad in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.