"Bad choice" — Słownik kolokacji angielskich

Bad choice kolokacja
Popularniejsza odmiana: bad choice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zły wybór
  1. bad przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I could leave and call the police, not a bad choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo