"bad night" — Słownik kolokacji angielskich

bad night kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieudana noc
  1. bad przymiotnik + night rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He knew it was going to be a bad night.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo