"Bad Choice" — Słownik kolokacji angielskich

Bad Choice kolokacja
Popularniejsza odmiana: bad choice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zły Wybór
  1. bad przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I could leave and call the police, not a bad choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo