"bad choice" — Słownik kolokacji angielskich

bad choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zły wybór
  1. bad przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I could leave and call the police, not a bad choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo