"wystający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wystający" po polsku — Słownik angielsko-polski

wystający

przymiotnik
 1. salient
 2. protruding
  • wystający, sterczący
   He has protruding ears. (On ma odstające uszy.)
   She was looking at me with her protruding eyes. (Ona patrzyła na mnie wybałuszonymi oczyma.)
   Do you think my protruding ears make me look unattractive? (Czy myślisz, że odstające uszy sprawiają, że wyglądam nieatrakcyjnie?)
 3. projecting
 4. bulging
 5. peaked
 6. exsert , exserted
 7. protuberant
 8. underhung
 9. protrusive
 10. bunchy
 1. jutting out
czasownik
 1. project *****
  • wystawać, sterczeć [INTRANSITIVE]
   We had to project for 4 hours before someone let us in. (Musieliśmy sterczeć 4 godziny, zanim ktoś nas wpuścił.)
   I'm not going to project here and freeze to death. (Nie zamierzam tu sterczeć i zamarznąć na śmierć.)
 2. poke ** , także: proke British English dialect
  • wystawać, sterczeć (o części czegoś) [INTRANSITIVE]
   The price tag is poking out of your shirt. (Metka wystaje z twojej koszuli.)
   My toe pokes a little bit. (Mój palec u nogi trochę sterczy.)
 3. protrude
  • wystawać, sterczeć
   A huge umbrella was protruding from her bag. (Ogromny parasol wystawał z jej torby.)
   A rusty nail was protruding from the wall, so I took it out. (Zardzewiały gwóźdź wystawał ze ściany, więc go wyjąłem.)
 4. jut
 5. pooch
 6. protend
phrasal verb
 1. stick out *  
  I noticed some books sticking out of his bag. (Zauważyłem parę książek wystających z jego torby.)
  A pencil was sticking out of his pocket. (Z jego kieszeni wystawał ołówek.)
 2. jut out
 3. poke out