"wad" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wad" po angielsku

wad

czasownik
 1. nabijać, wypychać, zatykać

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. pęk, zwitek, plik (np. papierów)
 2. pakuły, wata, materiał do wypychania, pokład
 3. duża ilość pieniędzy, kupa forsy informal
 4. nasienie, sperma slang
 5. przybitka (w rusznikarstwie)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"wad" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wad" po polsku

rzeczownik
 1. weakness **
  • wada, słabość [COUNTABLE]
   We have to find a weakness in their security system. (Musimy znaleźć słabość w ich systemie bezpieczeństwa.)
   Chocolate is my weakness. (Czekolada to moja słabość.)
   link synonim: limitation
 2. fault **
  • wada, usterka [COUNTABLE]
   What they see as a fault may actually be a good thing. (To, co oni widzą jako wadę może okazać się zaletą.)
   I repair minor faults myself. (Sam naprawiam drobne usterki.)
   zobacz także: frailty
  • wada, niedociągnięcie (o cechach charakteru) [COUNTABLE]
   His main fault is his laziness. (Jego główną wadą jest jego lenistwo.)
   Can you name my faults? (Czy możesz wymienić moje wady?)
   link synonim: blemish
   przeciwieństwa: virtue, strength, merit
 3. flaw *
 4. defect *
  • defekt, wada, usterka [COUNTABLE]
   His car was sent back to the factory because of an engine defect. (Jego samochód został odesłany do fabryki z powodu defektu silnika.)
   link synonim: flaw
 5. disadvantage *
 6. vice ****
  • wada, defekt
   The blouse I bought has a vice, I have to take it back to the store. (Bluzka, którą wczoraj kupiłem, ma wadę, muszę oddać ją do sklepu.)
   The new software has a lot of vices. (Nowe oprogramowanie ma wiele defektów.)
 7. drawback *
  • wada, minus
   I fail to notice any drawbacks in your proposal. (Nie udaje mi się znaleźć żadnych wad w twojej propozycji.)
   link synonim: minus
 8. failing
  • brak, wada
   We are aware of the failings of our prototype, and are working on resolving them. (Jesteśmy świadomi braków w naszym prototypie i pracujemy nad ich uzupełnieniem.)
 9. imperfection , imperfectness
 10. blemish
 11. minus *
 12. demerit
 13. disbenefit
 14. vitium  

Powiązane zwroty — "wad"

przymiotnik
inne
rzeczownik
przysłówek
wadliwie = defectively +2 znaczenia

powered by  eTutor logo