TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"testing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "testing" po angielsku

testing ***

przymiotnik
 1. podchwytliwy, kłopotliwy
  The police asked me a lot of testing questions. (Policja zadała mi wiele podchwytliwych pytań.)
  I hope the teacher won't set testing questions. (Mam nadzieję, że nauczyciel nie ułoży podchwytliwych pytań.)
  It was a testing conversation. (To była kłopotliwa rozmowa.)
rzeczownik
 1. testowanie, sprawdzanie [niepoliczalny]
  There are many ways of testing a child's intelligence. (Jest wiele sposobów na sprawdzanie inteligencji dziecka.)
  Testing your knowledge is necessary. (Sprawdzanie waszej wiedzy jest konieczne.)
obrazek do "test" po polsku obrazek do "test" po polsku Glucose test: MedlinePlus
rzeczownik
 1. test (sprawdzian lub egzamin), klasówka [policzalny]
  Our teacher gave us a spelling test. (Nasz nauczyciel zrobił nam sprawdzian z pisowni.)
  You're not allowed to talk during the test. (Nie wolno rozmawiać w czasie testu.)
 2. badanie (np. krwi) [policzalny]
  She carried out all the necessary blood tests. (Ona przeprowadziła wszystkie potrzebne badania krwi.)
  You may have anaemia. You should do a blood test. (Możesz mieć anemię. Powinieneś zrobić badanie krwi.)
 3. test (przyrząd, np. test ciążowy) [policzalny]
  You should buy a pregnancy test to see if you're having a baby. (Powinnaś kupić test ciążowy, żeby zobaczyć, czy będziesz mieć dziecko.)
  She hid the pregnancy test under her bed. (Ona schowała test ciążowy pod łóżkiem.)
 4. test, testowanie, sprawdzenie (np. nowego leku) [policzalny]
  The test of the new robot took a lot of time. (Testowanie nowego robota zajęło dużo czasu.)
  We need money for the test of that new drug. (Potrzebujemy pieniędzy na testowanie tego nowego leku.)
 5. test, próba, sprawdzian (np. czyichś umiejętności) [policzalny]
  This war was a test of power. (Ta wojna była próbą siły.)
  This competition was a test of your strength. (Te zawody były sprawdzianem twojej siły.)
 6. mecz z drużyną z innego kraju  BrE [policzalny]
  We have a test with a Spanish team today. (Dzisiaj mamy mecz z hiszpańską drużyną.)
  We have never played a test before. (Nigdy wcześniej nie graliśmy meczu z drużyną z innego kraju.)
 7. kolokwium, test sprawdzający wiedzę studentów
czasownik
 1. badać (np. krew) [przechodni]
  If you're not feeling well you should test your blood. (Jeśli nie czujesz się najlepiej, powinieneś zbadać sobie krew.)
  My doctor advised me to have my urine tested. (Mój lekarz zalecił mi zbadanie moczu.)
 2. badać (np. wodę pod kątem czystości) [przechodni]
  We should test this water before we let people drink it. (Powinniśmy zbadać tę wodę, zanim pozwolimy ludziom ją pić.)
  I tested my blood but everything was fine. (Zbadałam krew, ale wszystko było w porządku.)
 3. testować, sprawdzać [przechodni]
  Our company tests toys for safety. (Nasza firma testuje zabawki pod względem bezpieczeństwa.)
  I have to have my eyes tested. (Muszę poddać się badaniu wzroku.)
 4. próbować [przechodni]
  I tested the salad, it's not good. (Próbowałem sałatki, jest niedobra.)
  Could you please test the soup? I don't know if I should season it more or not. (Czy możesz, proszę, spróbować zupy? Nie wiem, czy powinienem ją bardziej przyprawić, czy nie.)
 5. wypróbowywać (np. kogoś) [przechodni]
  We should test him and see if we can trust him. (Powinniśmy go wypróbować i zobaczyć, czy możemy mu ufać.)
  Let's test him for a month and see how he will cope. (Wypróbujmy go przez miesiąc i zobaczmy jak sobie poradzi.)
przymiotnik
 1. testowy, kontrolny (np. pytanie)
  I marked twenty test questions. (Ja oceniłem dwadzieścia pytań testowych.)
  He knew all the test answers. (On znał wszystkie odpowiedzi testowe.)

Powiązane zwroty — "testing"

rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
inne
czasownik
Zobacz także: testing of hypothesis

podobne do "testing" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "testing" po polsku

rzeczownik
WatiN (Web Application Testing in Net) = Watir